Veiledende prisliste.
Gjeldende fra 01.01.2022

 


Timepris fra kr 1750,- inkl. mva til kr 2500,- inkl. mva avhengig av oppdragets art.

Testament (enkelt eller gjensidig) fra kr 2500,- inkl. mva.

Ordinær ektepakt fra kr 2500,- inkl. mva (med tillegg av tinglysningsomkostninger).

Samboerkontrakt fra kr 2500,- inkl. mva.

                                                                    Fremtidsfullmakt fra kr 2500,- inkl. mva.

De alminnelige prinsipper for beregning av advokatsalær gjelder, herunder at andre forhold enn medgått tid kan tillegges vekt.