Veiledende prisliste.
Gjeldende fra 01.01.2012

 


Timepris fra kr 1250,- eks. mva til kr 1750,- eks. mva avhengig av oppdragets art.

Testament fra kr 1500,- eks. mva.

Ordinær ektepakt fra kr 1500,- eks. mva (med tillegg av tinglysningsomkostninger).

Samboerkontrakt fra kr 1800,- eks. mva.

De alminnelige prinsipper for beregning av advokatsalær gjelder, herunder at andre forhold enn medgått tid kan tillegges vekt.